2020-06-22T13:45:42+02:00

Turn on the Light – Haal waarde uit Salesforce Lightning

Deze whitepaper is bedoeld voor organisaties die momenteel gebruik maken van het Salesforce platform en nog niet de transitie hebben gemaakt naar de Salesforce Lightning Experience. Salesforce kent op dit moment zowel het Classic als het Lightning platform voor haar eindgebruikers. De afgelopen jaren heeft Salesforce veel energie gestoken in het nieuwe Lightning platform en is ervan overtuigd dat het volwassen genoeg is om het [...]

2019-04-02T10:30:09+02:00

DLM en AVG; wat hebben ze gemeenschappelijk?

Hoe is DLM ontstaan? In de jaren tachtig schakelden we, door de komst van dataopslag mogelijkheden, over van papier, beheerstaken en planborden naar databases.  Hierdoor deed gegevensbeheer zijn intrede. Het dupliceren van gevoelige klantgegevens was bijvoorbeeld een grote reden tot bezorgdheid. ILM (Information Lifecycle Management) ontleend hier zijn ontstaan aan. ILM is een beleid dat kan worden toegepast op alle soorten records, van microfiche tot [...]

2019-01-22T13:26:54+02:00

YUMP! Inzicht en bewustwording; Meten is weten

Individuen, bedrijven, zorginstellingen, leefstijlcentra… een kleine opsomming van entiteiten die op zoek zijn naar een manier om gezondheid/fitheid en welbevinden in kaart te brengen en aan de hand van desbetreffende resultaten te verbeteren. Ieder weliswaar met andere beweegredenen. Zo vinden werkgevers het belangrijk om hun medewerkers te helpen om op een laagdrempelige manier aan hun gezondheid en fitheid te werken. Uiteraard anoniem en zonder dat [...]

2019-01-10T10:54:59+02:00

Privacy Compliancy: De resultaten van 3 ‘simpele’ basisvragen

De dagen rond 25 mei 2018 waren voor mij als betrokkene (in vele gevallen als klant) een ‘turbulente’ tijd. Mijn mailbox kon met moeite de talloze mails verwerken waarin organisaties aangaven hoe erg ze mijn privacy waarderen en dat ze hun privacybeleid hebben aangepast. In ongeveer 60% van deze mails werd mij gevraagd of ik me nogmaals wilde aanmelden voor de nieuwsbrief. De overige 40% [...]

2018-11-29T15:36:01+02:00

Gezondheidszorg is een spelletje

Oktober 2017 - Door de komst van vernieuwende technische ontwikkelingen zoals Smartphones en Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) zullen mensen steeds vaker geholpen kunnen worden op een speelse manier. Effectief is bewezen dat mensen sneller en beter herstellen wanneer ze gedreven worden om resultaat te behalen en daarvoor op ludieke wijze beloond worden. Denk hierbij aan Gamification. De definitie op Ensie.nl luidt als volgt: [...]

2018-11-16T14:32:41+02:00

Gezondheid en data: de Wbp wordt GDPR

September 2017 - De ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan hard. Er zijn vele technische ontwikkelingen zoals wearables, sensoren en slimme oplossingen waarmee mensen proberen de gezondheidszorg slimmer en eenvoudiger in te vullen en/of ondersteunen. Waar zaken digitaal gemaakt worden is het ook van belang dat de privacy geborgd wordt. Zeker als het om gegevens betreffende de gezondheid en behandeling van mensen gaat. Vanaf mei 2018 gaat [...]

2018-11-16T14:32:22+02:00

Samenwerking tussen zorginstellingen lukt alleen met begrijpelijke informatie

Mei 2017  - Zorginstellingen werken steeds meer samen in regionaal verband. Huisartsen, ziekenhuizen en thuiszorg werken nauw samen als het gaat om patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes of hartfalen. Ook werken ziekenhuizen samen in een zorgnetwerk voor bijvoorbeeld kankerzorg waarbij patiënten worden doorverwezen naar meer gespecialiseerde ziekenhuizen. Om als zorginstelling met elkaar te kunnen samenwerken en informatie uit te wisselen is het van belang [...]

2018-11-16T14:32:06+02:00

Omgaan met privacygevoelige gegevens: security & privacy compliance

April 2017 – De afgelopen jaren hebben wij met z’n allen mogen meemaken dat de digitalisering in een razend tempo is opgekomen en de huidige samenleving domineert. Met de introductie van nieuwe lokale en Europese regelgevingen zagen wij in 2015 dat de AVG, Algemene Verordening Gegevens bescherming, op Europees niveau vorm kreeg en per 1 januari 2018 effectief zal zijn. Wat veel bedrijven niet weten of [...]