2018-11-16T14:31:44+01:00

Servicedesk: integraal klantbeeld

April 2017 – De digitale transformatie voor dienstverleners in de gezondheidszorg zal de komende jaren steeds verder doorzetten. Met de cliënt centraal en actuele informatie binnen handbereik wordt de kwaliteit van de dienstverlening verhoogd en op kosten bespaard. Een integraal klantbeeld op ieder gewenst moment en op ieder apparaat is van groot belang. Gekoppelde informatiesystemen en moderne ‘social’ manieren van communicatie naast telefonie vormen de basis [...]

2018-11-16T14:31:07+01:00

Het elektronisch patiëntendossier: de eerste stap naar de patiënt in de regie

April 2017 – “De patiënt in de regie” is tegenwoordig een van de speerpunten in de zorg. De patiënt staat centraal in alle zorgprocessen, er ontstaan zorgstraten speciaal ingericht voor behandeling van specifieke klachten en de patiënt heeft middels portalen en “apps” steeds uitgebreidere toegang tot zijn eigen gezondheidsgegevens en kan deze zelf ook onderhouden en aanvullen. Aan de basis van deze portalen en “apps” staat het [...]

2018-11-16T14:30:48+01:00

Focusgroep verstandelijk gehandicaptenzorg

Maart 2017 – De zorgverlening en bekostiging van te leveren zorg binnen de Gehandicaptenzorg (GHZ) vereisen op strategisch -, organisatorisch en procesmatig niveau evenals binnen ICT noodzakelijke verbeteringen en aanpassingen. De GHZ is hierdoor flink in beweging. Ook de op handen zijnde veranderde wet- en regelgeving vergt veel van cliënt en behandelaars: De individuele cliënt en zijn verwant of (wettelijk) vertegenwoordiger krijgen een nog centralere plaats in [...]

2018-11-16T14:30:25+01:00

Anticiperen op veranderingen

Maart 2017 – Medische groothandels zitten in een druk speelveld door veranderende wettelijke eisen en externe invloeden van onder andere de zorgverzekeraar. Vanuit de markt merken wij dat er sterke behoefte is aan bedrijfssoftware om de processen in grip te houden en te verbeteren. Met name groothandels die een duurzaam product verkopen en onderhouden hebben behoefte snel informatie te achterhalen over bijvoorbeeld: • Keuringen en certificaten [...]

2018-11-16T14:29:51+01:00

Quickscan medicatieveiligheid verstandelijk gehandicaptenzorg (GHZ)

Maart 2017 – Het Informatieberaad van VWS heeft voor 2018-2019 vier hoofddoelstellingen 2018-2019 geformuleerd, waarvan twee voor de gehandicaptenzorg het meest essentieel zijn: In 2018: digitale inzage in het medisch cliëntdossier voor cliënten (verwanten en /of wettelijk vertegenwoordigers); In 2019: de realisatie van uitsluitend recepten uitschrijven als er een actueel medicatiedossier beschikbaar is. Op voorspraak van de Nederlandse Vereniging van Artsen van Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) voeren [...]