Terugblik ProtegesProteges is ruim een jaar op weg. In september 2017 werd Proteges opgericht en wat is er veel gebeurd in 1 jaar! Graag blikken wij samen met u terug op één jaar Proteges.

Janou Belgers (Operations Manager Proteges): “Dit eerste jaar was voor ons een interessant jaar. Proteges is actief op het gebied van de mens en zijn gezondheid. Middels co-creatie ontwikkelen wij producten die bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van de mens. Eenieder die de media volgt weet dat de gezondheidszorg en het inzetten van slimme oplossingen een hot topic is. Zowel voor zorgorganisaties die hun diensten willen verbeteren als voor de overheid is het van belang dat we de zorg vanuit een ander perspectief gaan benaderen. Het is dan ook geen toeval dat er veel initiatieven en samenwerkingsverbanden zijn op dit gebied.”

Om daadwerkelijk bruikbare oplossingen te realiseren is het van groot belang dat de verschillende partijen zich met elkaar verbinden en samenwerken. Proteges heeft in dit kader afgelopen jaar interessante ontmoetingen gehad met organisaties en initiatieven zoals o.a LIME en Qeske. Partijen die allemaal een vergelijkbare visie hebben: breng ideeën, kennis, techniek, financiën en een grote zak enthousiasme en gedrevenheid samen en er ontstaan hele mooie dingen.

Daarnaast heeft Proteges een aantal innoverende “Awareness sessies” georganiseerd bij organisaties en bedrijven. Het doel was om meer inzicht te geven in de mogelijkheden van het inzetten van o.a. mobile apps en wearables in de zorg. Hoe kun je wearables en mobile apps inzetten binnen je eigen organisatie om medewerkers en cliënten bewuster te maken en inzicht te geven in hun eigen beweegpatroon en fitheid. Hoe kun je middels het inzetten van deze technologieën thuiswonende patiënten meer op afstand monitoren en begeleiden en hen tegelijkertijd  meer de gewenste zelfstandigheid geven? Interessante vraagstukken waar Proteges zich samen met andere instanties over heeft gebogen.

Edwin Klesman (Tech lead Proteges): “Uiteraard hebben we ook niet stilgezeten op het gebied van productontwikkeling. In samenwerking met vaatspecialisten van Zuyderland MC hebben we de app ‘TimeToWalk’ ontwikkeld om mensen met de aandoening Claudicatio Intermittens (ookwel etalagebenen) meer vrijheid te geven bij het uitvoeren van hun looptherapie. Voor meer informatie over Time to Walk kunt u terecht op www.timetowalk.nl.”

Daarnaast heeft Proteges in samenwerking met een een kinesthesiepraktijk in België en middels Lean and Mean product development, een tool ontwikkeld om mensen met chronische pijn voorafgaand aan de eerste behandeling te pre- diagnosticeren in categorieën zodat er direct met een meer passende en adequate behandeling gestart kan worden.

Een ander interessant project is Project YUMP waarin Proteges met het inzetten van off-the-shelf activity trackers individuen en groepen (bedrijven, afdelingen en dergelijke ) meer inzicht geven in hun eigen beweegpatroon en daardoor bewustwording creëren. Data worden verzameld en inzichtelijk gemaakt. Het unieke is dat deze passief verkregen data worden verrijkt met contextuele data door de gebruikers via enquêtes vragen te stellen. Uiteraard AVG compliant!

In het kader van onze samenwerking met Zuyd Hogeschool heeft Proteges overigens  twee stagiaires begeleid van de faculteit ICT.

Kortom: Proteges heeft niet stil gezeten het afgelopen jaar! Bent u ook geïnteresseerd in een Awareness sessie, wilt u meer informatie over onze producten of heeft u een andere vraag voor ons? Kijk dan op onze site www.proteges.eu of neem contact met ons op via info@proteges.eu!