April 2017 – “De patiënt in de regie” is tegenwoordig een van de speerpunten in de zorg. De patiënt staat centraal in alle zorgprocessen, er ontstaan zorgstraten speciaal ingericht voor behandeling van specifieke klachten en de patiënt heeft middels portalen en “apps” steeds uitgebreidere toegang tot zijn eigen gezondheidsgegevens en kan deze zelf ook onderhouden en aanvullen. Aan de basis van deze portalen en “apps” staat het EPD: het elektronisch patiëntendossier. Het EPD zorgt ervoor dat in een zorginstelling alle informatie rondom de gezondheid van de patiënt digitaal wordt vastgelegd, zodat portalen en “apps” hierop aan kunnen haken. Een volgende stap is het PGD: het persoonlijk gezondheidsdossier.

Ziekenhuizen, maar ook andere gezondheidsinstellingen hebben de laatste en zeker ook de komende jaren nog de focus op het EPD. Het goed inrichten van de software en ervoor zorg dragen dat alle zorgverleners in het EPD aan de slag gaan. Vooralsnog zitten we in het stadium van inrichten en optimaliseren van het EPD. Een enkele zorginstelling maakt al de stap om te koppelen met “apps” en andere draadloze meetinstrumenten of stelt de patiënt zelfs al in staat informatie toe te voegen, maar de meeste ziekenhuizen werken nog aan het afstemmen van het EPD op de zorgprocessen en vice versa naast het creëren en onderhouden van draagvlak voor het EPD.

Wij hebben uitgebreide ervaring met het ondersteunen van zorginstellingen in dit proces. Zo zijn we op programmamanagementniveau betrokken bij nieuwe implementaties in Nederland en België van diverse EPD oplossingen, optimalisaties, en uitbreidingsprojecten.
Daarnaast richten we ons ook al op de volgende stap:  Het ondersteunen van instanties bij het ontsluiten van het EPD en koppelen met portalen, “apps” en andere toepassingen. Wij zijn samen met U op weg naar “de patiënt in de regie”.