Maart 2017 – De zorgverlening en bekostiging van te leveren zorg binnen de Gehandicaptenzorg (GHZ) vereisen op strategisch -, organisatorisch en procesmatig niveau evenals binnen ICT noodzakelijke verbeteringen en aanpassingen. De GHZ is hierdoor flink in beweging.
Ook de op handen zijnde veranderde wet- en regelgeving vergt veel van cliënt en behandelaars:

  • De individuele cliënt en zijn verwant of (wettelijk) vertegenwoordiger krijgen een nog centralere plaats in de behandeling en ondersteuning.
  • Het automatisme dat zorg wordt verleend vanuit één en dezelfde organisatie verdwijnt.
    De cliënt krijgt en neemt zelf een grotere vrijheid en heeft meer zeggenschap wie welke persoonlijke zorg mag leveren.
  • Voor 2018 en 2019 heeft de overheid een betere toegankelijkheid van het cliëntdossier, vanuit bestaande digitale voorzieningen, tot een centraal thema gemaakt.

Onze focusgroep Gehandicaptenzorg gaat uit van bestaande werkwijzen en heeft een onafhankelijke, zelfstandige kijk op de relatie tussen werkprocessen en ICT.
Zij zorgt voor een procesoptimalisatie die aansluit bij pragmatische wensen en werkzaamheden van GHZ-organisaties en biedt oplossingen voor knelpunten binnen het primaire- en faciliterende zorgproces. Zij zorgt daarnaast ook voor een werkende interactie met ICT, rekening houdend met de steeds veranderende wet- en regelgeving.