September 2017 – De ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan hard. Er zijn vele technische ontwikkelingen zoals wearables, sensoren en slimme oplossingen waarmee mensen proberen de gezondheidszorg slimmer en eenvoudiger in te vullen en/of ondersteunen.

Waar zaken digitaal gemaakt worden is het ook van belang dat de privacy geborgd wordt. Zeker als het om gegevens betreffende de gezondheid en behandeling van mensen gaat.

Vanaf mei 2018 gaat binnen Nederland dan ook de General Data Protection Regulation – kortweg, de GDPR -van kracht.

Dit is de opvolger van de Data Protection Directive (DPR) en vormt als Europese regelgeving een kader van eisen en procedures waaraan iedereen die met gegevens van mensen te maken heeft moet worden voldaan. De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verdwijnt dan eveneens. In plaats van 28 verschillende wetgevingen, geldt er dan één Europese regelgeving

Voor ons is regelgeving zoals de GDPR één van de factoren waar we serieus aan werken en waarmee we zullen zorgen dat we slimme en verantwoorde oplossingen realiseren voor de gezondheidszorg van morgen.