April 2017 – De afgelopen jaren hebben wij met z’n allen mogen meemaken dat de digitalisering in een razend tempo is opgekomen en de huidige samenleving domineert. Met de introductie van nieuwe lokale en Europese regelgevingen zagen wij in 2015 dat de AVG, Algemene Verordening Gegevens bescherming, op Europees niveau vorm kreeg en per 1 januari 2018 effectief zal zijn. Wat veel bedrijven niet weten of vergeten is dat wij in Nederland al vanaf 1 januari 2016 met de voorloper van de AVG te maken hebben namelijk “de meldplicht datalekken”.

Als bestuurder van uw organisatie is het essentieel om op zoek te gaan naar een balans waarin u zowel de belangen van uw klant (o.a. digitale persoonsgegevens, patiëntgegevens en andere bijzonder te verwerken gegevens) alsook uw eigen belangen beschermd (denk hierbij bijvoorbeeld aan reputatieschade).

De opkomst van de digitalisering heeft overigens ook andere gevolgen zoals de toename van cybercriminaliteit. Dagelijks worden wij via het nieuws geconfronteerd met bedrijven die datalekken hebben gehad met alle gevolgen van dien, zowel voor de klanten van deze bedrijven alsook voor de organisatie in kwestie. Wanneer u niet “compliant” bent, zal dit vergaande gevolgen hebben voor uw organisatie. Door de nieuwe wetgeving is het dan ook uitermate belangrijk om als organisatie met een kritische blik te kijken naar uw privacy beleid.

Vanuit onze expertise op het gebied van Security en Privacy adviseren en begeleiden wij organisaties op het gebied van risico-, beheersings- en verandervraagstukken en verbinden wij deze aan concrete oplossingen waarbij wij ook de pragmatische implementatie kunnen verzorgen.