Maart 2017 – Het Informatieberaad van VWS heeft voor 2018-2019 vier hoofddoelstellingen 2018-2019 geformuleerd, waarvan twee voor de gehandicaptenzorg het meest essentieel zijn:

In 2018: digitale inzage in het medisch cliëntdossier voor cliënten (verwanten en /of wettelijk vertegenwoordigers);
In 2019: de realisatie van uitsluitend recepten uitschrijven als er een actueel medicatiedossier beschikbaar is.

Op voorspraak van de Nederlandse Vereniging van Artsen van Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) voeren wij “quickscans” medicatieveiligheid uit bij GHZ-organisaties. Deze scan signaleert (mogelijke) risico’s die de GHZ-organisatie loopt op het gebied van medicatieveiligheid en doet verbetervoorstellen aan de betreffende organisatie.

De gezamenlijke resultaten van de “quickscans” zullen dienen als input voor de NVAVG en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) met wie wij samenwerken om een breed gedragen set van afspraken voor te leggen aan het Informatieberaad van VWS.