Mei 2017  – Zorginstellingen werken steeds meer samen in regionaal verband. Huisartsen, ziekenhuizen en thuiszorg werken nauw samen als het gaat om patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes of hartfalen. Ook werken ziekenhuizen samen in een zorgnetwerk voor bijvoorbeeld kankerzorg waarbij patiënten worden doorverwezen naar meer gespecialiseerde ziekenhuizen.

Om als zorginstelling met elkaar te kunnen samenwerken en informatie uit te wisselen is het van belang om begrijpelijke patiëntinformatie uit te wisselen.

Het Nationaal ICT Instituut Zorg (Nictiz) en het ministerie van Volksgezondheid (VWS) nemen het voortouw hierin door programma’s te initiëren zoals Basisgegevensset Zorg, MedMij standaarden en andere informatiestandaarden. De implementatie van deze programma’s bij zorginstellingen is een samenspel tussen zorginstellingen en leveranciers van systemen.

Wij beschikken over de juiste kennis van de verschillende programma’s en hebben ervaring met de implementatie van deze programma’s. Wij dragen zorg voor de selectie van de juiste systemen, de begeleiding van eindgebruikers en de technische ondersteuning van de ICT-afdeling.