Proteges

Proteges is de ontwikkeltak van Sforza. Proteges ontwikkelt in co-creatie met specialisten en betrokken gebruikers diverse producten op het gebied van de Mens en zijn Gezondheid. Dit doet Proteges door technieken en methodieken zoals mobile apps, machine learning, artificial intelligence, wearables, sensoren en Lean & Mean product development samen te brengen.

Proteges

Time to Walk

Een applicatie voor de behandeling voor Claudicatio Intermittens oftewel Etalagebenen

Patiënten met Claudicatio Intermittens (etalagebenen) krijgen vaak als behandeling looptherapie geadviseerd. Deze therapie moet de doorbloeding in de benen verbeteren.

Het is een intensieve therapie waarbij de patiënt 2 tot 3 keer per week moet lopen. En dat is voor een patiënt die pijn ervaart bij het lopen geen makkelijke opgave. Bovendien  vindt deze therapie meestal plaats in een klinische setting zoals in een ziekenhuis of een fysiotherapiepraktijk. Om de patiënten de vrijheid te geven waar ze deze therapie uitvoeren is er in samenwerking met vaatspecialisten een oplossing gerealiseerd in de vorm van een mobiele app gecombineerd met een webportal.

Deze app wordt geïnstalleerd op de smartphone van de patiënt en een behandelaar begeleidt de patiënt realtime via een webportal. Middels deze app registreert de patiënt de verschillende fases van de looptherapie en de behandelaar volgt tegelijkertijd de resultaten.

Lees meer

Tech Awareness Sessie

Een sessie om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van wearable technologie en mobiele apps

Wearable technologie en mobiele applicaties worden binnen Healthcare al met succes ingezet binnen (innovatie)projecten. Toch zijn er nog veel organisaties binnen de gezondheidszorg die deze technologieën nog niet geïntroduceerd hebben.

De introductie van wearable technologie en mobiele applicaties wordt in de praktijk vaak uitgesteld daar veel organisaties over te weinig kennis beschikken m.b.t. de toepassingsmogelijkheden. Een andere veel voorkomende reden is dat de hectiek van de dagelijkse werkzaamheden onvoldoende ruimte biedt om intern eens goed te inventariseren welke mogelijkheden en innovatiekansen het inzetten van deze technologieën de organisatie kunnen bieden.

Wilt u meer weten over de diverse (toepassings)mogelijkheden van wearables en mobiele applicaties binnen uw organisatie? Of wilt u uw medewerkers meer inzicht geven in de mogelijkheden en op interactieve wijze laten meedenken?

Proteges organiseert Awareness sessies. In een awareness sessie worden de mogelijkheden  van (innovatieve) technologieën zoals wearable technologie en mobiele apps inzichtelijk gemaakt. Hierdoor worden deelnemers getriggerd om te brainstormen en te sparren over de inzetbaarheid van deze technologieën binnen de organisatie om op deze wijze de kwaliteit van de zorg of dienstverlening te kunnen verbeteren.

Wilt u meer informatie over de awareness sessies van Proteges?

Diagnosticeren: Intake Tool voor Pijnbestrijding

Een tool om chronische pijn te categoriseren

In samenwerking met specialisten heeft Proteges en webbased tool ontwikkeld om patiënten die zich melden voor een behandeling in verband met chronische pijnklachten te kunnen categoriseren tijdens een intake. De cliënt vult een digitale vragenlijst in en krijgt direct een terugkoppeling met de meest waarschijnlijke pijnoorzaak. De uitkomst wordt doorgestuurd naar de behandelaar. De behandelaar heeft dan vooraf aan de eerste behandeling al relevante informatie over de pijncategorie en hierdoor kan tijdens een eerste consult al meteen een efficiëntere behandeling ingezet worden.

Wilt u weten wat deze tool voor uw cliënt en uw praktijk kan betekenen?

YUMP: Inzicht en Bewustwording

Een applicatie die data van off-the-shelf activity trackers ontsluit en aanvult met context data

Proteges heeft een applicatie ontwikkeld bestaande uit een webportal en mobiele app: de YUMP applicatie. Met de webportal kunnen data van off-the-shelf activity trackers van individuen en groepen anoniem ontsloten en opgeslagen worden in een eigen database. Op deze data kunnen bijvoorbeeld (trend)analyses worden uitgevoerd. Middels de mobiele app krijgt de drager van de activity tracker meer inzicht in  een aantal fysieke parameters.

Het unieke aan YUMP is dat de passieve data die vanuit de activitytracker verkregen wordt, aangevuld kunnen worden met waardevolle contextinformatie. Deze contextinformatie kan middels een enquêtefunctionaliteit in de mobiele app verkregen worden van de drager van de activitytracker. Tevens kan aan de drager van de activitytracker feedback worden gegeven zoals aanmoedigingsberichten.

Lees verder

App Definition Workshop

Een workshop waarin we uw idee voor een mobiele app omzetten naar een blauwdruk

Heeft u een idee voor een mobiele app maar weet u niet hoe u dit idee verder kunt uitwerken en wat de kosten zijn om uw app te bouwen? Bij Proteges kunnen we uw idee in een ‘App Definition Workshop’ samen met u uitwerken.

In deze workshop bespreekt Proteges samen met u wat de minimale invulling van de gewenste applicatie is en hoe de organisatie en/of eindgebruikers hier een maximale waarde uit kunnen halen.

Aspecten die in ’een App Definition Workshop o.a. aan de orde komen zijn:

  • Welke functionaliteiten zijn minimaal benodigd en in welke vorm?
  • Welke systemen zijn benodigd / relevant voor de applicatie en hoe kan de informatie daarmee uitgewisseld worden?
  • Wat is een werkbare opzet voor de applicatie en hoe ziet deze eruit?

Het eindresultaat van de workshop is een blauwdruk die bestaat uit diverse documenten. Op basis van deze blauwdruk kan een budgetbepaling worden opgesteld.

Heeft u interesse in een App Definition Workshop of wilt u meer informatie over de workshop?