Zorginnovatie, e-health & implementatiemanagement

De Nederlandse Zorgsector is in beweging. De vraag naar ‘veilige innovatie’ is groot. Fusies en regionale samenwerkingen stellen hoge eisen aan de informatie uitwisseling tussen de ZIS/EPD systemen. De steeds mondiger wordende patiënt wil toenemende regie en grip op zijn zorgproces middels e-Health en overige mobile health toepassingen en ten slot drukken wet- en regelgeving in combinatie met krimpende ICT budgetten op de beheerorganisatie en daarmee op de kwaliteit van de ZIS/EPD oplossing. De vraag naar certificering en duurzame implementatiestrategieën is dan ook hoog.

Dit geldt ook voor Chipsoft gebruikend zorglandschap. Wij innoveren in projectenverband samen met koploper implementaties en worden dagelijks met actuele vraagstukken geconfronteerd. We volgen de ontwikkelingen nauwlettend en onderhouden een breed netwerk aan klanten, leveranciers en (overheids-)instellingen.

Wij helpen u bij het selecteren en realiseren van de juiste oplossing, ongeacht in welke fase uw organisatie zich bevindt.

Onze consultants denken met u mee! Wij adviseren onze klanten in besluitvormingstrajecten en begeleiden hun organisaties in IT verandertrajecten. Wij nemen voor u, waar nodig, de “lead” als het gaat om effectief projectmanagement en gaan daadkrachtig te werk tijdens implementatie- test- en opleidingstrajecten. Hierbij staat de mens alsook het proces centraal.

Voor meer informatie omtrent dit onderwerp, kunt u contact opnemen met:
Barbara Brands
+31(0)88 455 86 00

Klik hier voor meer informatie over Beter Healthcare.

Applicatie: behandeling etalage benen

Patiënten met Claudicatio Intermittens (etalagebenen) worden, afhankelijk van de graad, looptherapie voorgeschreven om de klachten te verminderen. Deze therapie moet de doorbloeding van de aderhaarvaten doen regenereren.

Om de patiënten vrijheid te kunnen geven waar ze deze therapie uitvoeren is er een oplossing gerealiseerd in de vorm van een “app” . Deze “app” wordt geïnstalleerd op de “smartphone” van de patiënt en een coach begeleidt de patiënt “realtime” via een communicatieportaal. Middels deze “app” registreert de patiënt de verschillende fasen van de looptherapie en de coach volgt tegelijkertijd de resultaten.

Het doel van deze oplossing is om de patiënt meer te kunnen stimuleren door middel van zijn eigen looptherapie gegevens te laten zien samen met gerichte coaching. Tevens werkt dit systeem ook als een controlemiddel over de uitvoering van de therapieën, waardoor er een betere kans bestaat tot succesvolle revalidatie.

Voor meer informatie omtrent dit onderwerp, kunt u contact opnemen met:
Janou Belgers
+31(0)88 455 86 86

Klik hier voor meer informatie over Proteges.

Diagnosering

Sforza doet onderzoek naar het verbeteren van diagnosering. Zo is Sforza in samenwerking met een aantal specialisten bezig om een systeem te ontwikkelen dat in staat is om een prediagnose te kunnen stellen in het kader van pijnbestrijding.

Voor meer informatie omtrent dit onderwerp, kunt u contact opnemen met:
Janou Belgers
+31(0)88 455 86 86

Klik hier voor meer informatie over Proteges.

Proteges

Vanuit het geloof dat IT producten en cognitieve systemen gecombineerd met gesofisticeerde diensten een wezenlijk verschil kunnen maken ten aanzien van het verbeteren van de gezondheid van de mens zijn wij vanuit Sforza dagelijks bezig met de ontwikkeling van producten en diensten die voortvloeien uit de noodzaak om procesflows binnen Healthcare te optimaliseren en zo een positieve bijdrage te leveren aan de evolutie binnen de Healthcare wereld. Sforza werkt op dit vlak samen met diverse onderwijs en wetenschapsinstituten waaronder Zuyd Hogeschool.

Voor meer informatie omtrent dit onderwerp, kunt u contact opnemen met:
Janou Belgers
+31(0)88 455 86 86

Klik hier voor meer informatie over Proteges.

Revalidatie

Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar binnen de behandelfase van veel specialisten. Waar van oudsher door een specialist puur werd gekeken naar de acute behandeling van een probleem ziet men steeds meer nadruk ontstaan naar een combinatie van behandeling en revalidatie/after care. Door deze verschuiving wordt, in veel gevallen, voorkomen dat een patiënt terugvalt in oud gedrag of dat een patiënt naar verloop van tijd andere symptomen krijgt als gevolg van een behandelmethode.

In dit kader bouwt Sforza toepassingen die specialisten ondersteunen in het begeleiden van patiënten in de fase na behandeling. Het stelt specialisten onder andere in staat om patiënten “real time” te monitoren terwijl revalidatie op een andere geografische locatie door de patiënt wordt uitgevoegd.

Voor meer informatie omtrent dit onderwerp, kunt u contact opnemen met:
Janou Belgers
+31(0)88 455 86 86

Klik hier voor meer informatie over Proteges.