Op 29 november was Sforza samen met 200 andere DPO’s aanwezig bij de eerste kennismeeting van The Privacy Factory in Utrecht. Tijdens deze meeting werd een kennissessie gecombineerd met de oprichting van de European Association of Data Protection Professionals (EADPP). Volgens Marc Vrijhof, voorzitter van de EADPP, is het hoog tijd voor een Europese vakvereniging vóór en dóór data protection professionals. Met de oprichting van de European Association of Data Protection Professionals (EADPP) geven wij vorm hieraan. Het initiatief, mede ondersteunt door Sforza, heeft als doel het vertegenwoordigen van de Europese data protection professionals en het samenwerken met organisaties die actief zijn op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

‘De GDPR is een kaderwetgeving waarin de bewijsplicht voor het compliant zijn is gelegd bij de organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dit veronderstelt bewuste bekwaamheid bij deze organisaties’, vervolgt Marc. ‘Het feit dat de GDPR kaderwetgeving betreft, impliceert dat de wijze waarop invulling moet worden gegeven aan het GDPR-compliant zijn nog onduidelijkheden kent. Om nog maar niet te spreken van GDPR-accountability… Om te komen tot de noodzakelijke duidelijkheid omtrent de wijze waarop de GDPR binnen organisaties moet worden geïmplementeerd, is het daarom van het allergrootste belang dat data protection professionals de betekenis van ‘bewuste bekwaamheid’ mede gaan bepalen. Mede, omdat data protection professionals vanuit hun onafhankelijkheid in discussie moeten treden met organisaties als de EDPB.’

De centrale doelstelling van de EADPP is dan ook duidelijk: ‘Haar primaire opdracht bestaat uit het behartigen van de belangen van de Europese data protection professional, te beginnen met het zo snel mogelijk instellen van een onafhankelijk Europees certificaat voor data protection professionals.’

Wilt u meer weten over de EADPP? Klik dan hier.

EADPP