Gezondheidszorg is een spelletje

Oktober 2017 - Door de komst van vernieuwende technische ontwikkelingen zoals Smartphones en Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) zullen mensen steeds vaker geholpen kunnen worden op een speelse manier. Effectief is bewezen dat mensen sneller en beter herstellen wanneer ze gedreven worden om resultaat te behalen en daarvoor op ludieke wijze beloond worden. Denk hierbij aan Gamification. De definitie op Ensie.nl luidt als volgt: [...]

Gezondheid en data: de Wbp wordt GDPR

September 2017 - De ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan hard. Er zijn vele technische ontwikkelingen zoals wearables, sensoren en slimme oplossingen waarmee mensen proberen de gezondheidszorg slimmer en eenvoudiger in te vullen en/of ondersteunen. Waar zaken digitaal gemaakt worden is het ook van belang dat de privacy geborgd wordt. Zeker als het om gegevens betreffende de gezondheid en behandeling van mensen gaat. Vanaf mei 2018 gaat [...]

Samenwerking tussen zorginstellingen lukt alleen met begrijpelijke informatie

Mei 2017  - Zorginstellingen werken steeds meer samen in regionaal verband. Huisartsen, ziekenhuizen en thuiszorg werken nauw samen als het gaat om patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes of hartfalen. Ook werken ziekenhuizen samen in een zorgnetwerk voor bijvoorbeeld kankerzorg waarbij patiënten worden doorverwezen naar meer gespecialiseerde ziekenhuizen. Om als zorginstelling met elkaar te kunnen samenwerken en informatie uit te wisselen is het van belang [...]

Omgaan met privacygevoelige gegevens: security & privacy compliance

April 2017 – De afgelopen jaren hebben wij met z’n allen mogen meemaken dat de digitalisering in een razend tempo is opgekomen en de huidige samenleving domineert. Met de introductie van nieuwe lokale en Europese regelgevingen zagen wij in 2015 dat de AVG, Algemene Verordening Gegevens bescherming, op Europees niveau vorm kreeg en per 1 januari 2018 effectief zal zijn. Wat veel bedrijven niet weten of [...]

Servicedesk: integraal klantbeeld

April 2017 – De digitale transformatie voor dienstverleners in de gezondheidszorg zal de komende jaren steeds verder doorzetten. Met de cliënt centraal en actuele informatie binnen handbereik wordt de kwaliteit van de dienstverlening verhoogd en op kosten bespaard. Een integraal klantbeeld op ieder gewenst moment en op ieder apparaat is van groot belang. Gekoppelde informatiesystemen en moderne ‘social’ manieren van communicatie naast telefonie vormen de basis [...]

Het elektronisch patiëntendossier: de eerste stap naar de patiënt in de regie

April 2017 – “De patiënt in de regie” is tegenwoordig een van de speerpunten in de zorg. De patiënt staat centraal in alle zorgprocessen, er ontstaan zorgstraten speciaal ingericht voor behandeling van specifieke klachten en de patiënt heeft middels portalen en “apps” steeds uitgebreidere toegang tot zijn eigen gezondheidsgegevens en kan deze zelf ook onderhouden en aanvullen. Aan de basis van deze portalen en “apps” staat het [...]

Focusgroep verstandelijk gehandicaptenzorg

Maart 2017 – De zorgverlening en bekostiging van te leveren zorg binnen de Gehandicaptenzorg (GHZ) vereisen op strategisch -, organisatorisch en procesmatig niveau evenals binnen ICT noodzakelijke verbeteringen en aanpassingen. De GHZ is hierdoor flink in beweging. Ook de op handen zijnde veranderde wet- en regelgeving vergt veel van cliënt en behandelaars: De individuele cliënt en zijn verwant of (wettelijk) vertegenwoordiger krijgen een nog centralere plaats in [...]

Anticiperen op veranderingen

Maart 2017 – Medische groothandels zitten in een druk speelveld door veranderende wettelijke eisen en externe invloeden van onder andere de zorgverzekeraar. Vanuit de markt merken wij dat er sterke behoefte is aan bedrijfssoftware om de processen in grip te houden en te verbeteren. Met name groothandels die een duurzaam product verkopen en onderhouden hebben behoefte snel informatie te achterhalen over bijvoorbeeld: • Keuringen en certificaten [...]