Time to Walk

Een applicatie voor de behandeling voor Claudicatio Intermittens (Etalagebenen)

Time to WalkPatiënten met Claudicatio Intermittens (etalagebenen) krijgen vaak als behandeling looptherapie geadviseerd. Deze therapie moet de doorbloeding in de benen verbeteren.

Het is een intensieve therapie waarbij de patiënt 2 tot 3 keer per week moet lopen. En dat is voor een patiënt die pijn ervaart bij het lopen geen makkelijke opgave. Bovendien  vindt deze therapie meestal plaats in een klinische setting zoals in een ziekenhuis of een fysiotherapiepraktijk. Om de patiënten de vrijheid te geven waar ze deze therapie uitvoeren is er in samenwerking met vaatspecialisten een oplossing gerealiseerd in de vorm van een mobiele app gecombineerd met een webportal. Deze app wordt geïnstalleerd op de smartphone van de patiënt en een behandelaar begeleidt de patiënt realtime via een webportal. Middels deze app registreert de patiënt de verschillende fases van de looptherapie en de behandelaar volgt tegelijkertijd de resultaten.

Het doel van deze oplossing is om de patiënt meer te motiveren voor de looptherapie doordat de patiënt zelf de omgeving kan kiezen waar hij/zij gaat lopen. De patiënt hoeft hierdoor niet meer een aantal keren per week naar het ziekenhuis of naar de praktijk van de fysiotherapeut. Bovendien krijgt de patiënt meer inzicht in zijn/haar eigen looptherapie en voortgang. De patiënt kan op afstand gemonitord worden door de behandelaar en er kan gerichte coaching plaatsvinden middels het versturen van berichten. Met deze applicatie verwachten de vaatspecialisten dat de looptherapie aantrekkelijker wordt voor de patiënt wat de kans tot een succesvolle behandeling vergroot.

Wilt u meer informatie over de Time to Walk toepassing of wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen?  Kijk dan op www.timetowalk.nl.

Proteges Time to Walk
Proteges Time to Walk