YUMP: Inzicht en Bewustwording

Een applicatie die data van off-the-shelf activity trackers ontsluit en aanvult met context data

Proteges heeft een applicatie ontwikkeld bestaande uit een webportal en mobiele app: de YUMP applicatie.

Met de webportal kunnen data van off-the-shelf activity trackers van individuen en groepen anoniem ontsloten en opgeslagen worden in een eigen database. Op deze data kunnen bijvoorbeeld (trend)analyses worden uitgevoerd. Middels de mobiele app krijgt de drager van de activity tracker meer inzicht in  een aantal fysieke parameters.

Het unieke aan YUMP is dat de passieve data die vanuit de activitytracker verkregen wordt, aangevuld kunnen worden met waardevolle contextinformatie. Deze contextinformatie kan middels een enquêtefunctionaliteit in de mobiele app verkregen worden van de drager van de activitytracker. Tevens kan aan de drager van de activitytracker feedback worden gegeven zoals aanmoedigingsberichten.

De YUMP applicatie kan voor diverse vraagstukken ingezet worden. Werkgevers hebben bijvoorbeeld vaak de gezondheid of fitheid van hun medewerkers hoog in het vaandel staan. Ze zijn immers het uithangbord van de organisatie en een fitte werknemer draagt bij aan de productiviteit. Door het aanbieden van een activity tracker en het inzetten van YUMP kan de werkgever zijn medewerkers op een laagdrempelige manier inzicht geven in hun eigen fysieke parameters, fitheid en gezondheid. Hierdoor kan de medewerker besluiten om te gaan werken aan het verbeteren van bijvoorbeeld zijn beweegpatroon en medewerkers kunnen onderling een competitie aangaan. Omdat de data anoniem verwerkt worden stimuleert een werkgever fit en gezond gedrag zonder dat de medewerker het gevoel krijgt dat de werkgever hem monitort.

Leefstijlcentra willen de klanten vaak een extra service bieden door het beweegpatroon van de klanten ook buiten de muren van het leefstijlcentrum te kunnen monitoren en de klanten op afstand aan te sporen ofwel te stimuleren. Met de YUMP applicatie is dit mogelijk.

De YUMP applicatie heeft talloze mogelijkheden!

Wilt u weten wat de YUMP applicatie voor uw bedrijf kan betekenen of wilt u meer informatie? Vraag dan hier de ‘whitepaper YUMP! Inzicht en Bewustwording; Meten is weten‘ op.